Nieuws

Vogelgriep in Altforst

Gepubliceerd op
29 oktober 2020

In Altforst (gemeente West Maas en Waal) stelde Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) 29 oktober 2020 bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep vast. Het gaat om de hoog pathogene variant H5N8.

Dit bericht is zaterdag 31 oktober aangepast.

Screening

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Altforst liggen negen andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven zijn bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. WBVR heeft op deze omliggende bedrijven geen vogelgriepvirus aangetoond. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 25 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Maatregelen

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht. In aanvulling daarop zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Het bestaande hygi?neprotocol voor bezoekers om commerci?le pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygi?nemaatregelen.  

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.