Bachelor-voor-master regel (Zachte knip)

Wageningen University biedt de mogelijkheid van een bachelor-voor-master regel (de zachte knip) aan studenten die door Corona-maatregelen niet goed kunnen doorstromen van de bachelor naar een Wageningse master.

De zachte knip-regeling is niet langer van kracht. Deze regeling was tijdelijk ingesteld voor de instroom van masterstudenten in september 2020 en was gekoppeld aan het feit dat tussen maart-augustus 2020 door Corona-maatregelen niet al het onderwijs doorgang kon vinden.

Voor het academisch jaar 2020-2021 is het onderwijs ingericht met blended learning en zijn er alternatieven voor vakken die niet in de oorspronkelijke vorm gegeven kunnen worden. In principe worden er geen vakken meer geannuleerd en lopen studenten hierdoor geen vertraging op.